POCZTÓWKA Z DOBIEGNIEWA

  Technika: OLEJ
  Wymiary: 50 X60
  Data utworzenia: PLENER - 2015