Sztuka u swych podstaw jest syntezą emocji, malarstwo oddaje stan ducha twórcy, rozbudza myśli i uczucia ……….

w 2005 wydałam powieść „Między niebem a ziemią”.  W 2009 roku założyłam Klub Twórców Sztuki, a w 2010 Internetową Galerię Twórców Sztuki, za pośrednictwem której artyści mogą  wystawić i sprzedać swoje prace. 

Obesnie jestem od 2019r.  prezesem  Związku Polskich Twórców Sztuki, który zrzesza artystów z wszystkich dziedziń sztuki.

 Moim celem jest powiązanie wszystkich dziedzin sztuki.
Integrowanie środowisk twórczych poprzez organizowanie interdyscyplinarnych wystaw połączonych z koncertami muzycznymi, wieczorkami poetyckimi, autorskimi, spektaklami teatralnymi, a wszystko w oprawie plastycznej tzn. wystawie prac plastycznych , fotograficznych wraz z oprawą poligraficzną , foldery, katalogi, albumy.

Moje działania mają na celu zainteresować kulturą, każdego wielbiciela sztuki. Przemówić wszystkimi zmysłami i otworzyć umysły na piękno w szerokim aspekcie.
 https://www.zpts.org/

https://www.galeria.tworcowsztuki.pl/

 

10,11.2014 otrzymałam odznaczenie ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ 

25,o9,2015 otrzymałam  ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI 

Założyłam nowe stowarzyszenie   ZWIĄZEK POLSKICH TWÓRCÓW SZTUKI 


kontakt: zpts@zpts.org    galeria@lexxit.com.pl

http://powiesc.pl