KOSZALIN styczeń 2012 indywidualna
6 ,01 - 05,02 2012

 indywidualna -CENTRALA ARTYSTYCZNA 

"CZAR STARYCH MURÓW"