2014 Birżai LITWA
28lipiec - 3 sirpień 2014

międzynarodowy plener Urzędu Miasta  Birża na Litwie 

plener dla artystów plastyków z Niemiec, Łotwy, Litwy Białorusi i Polski z zaprzyjaźnionych miast