2018 FINISAŻ WYSTAWY - GALERIA MASARNIA
04,03,2018

4 MARCA  WYSTAWA  pt. "CISZA"  organizowana i sponsorowana -  zaproszenia, katalogi , poczestunen przez Madgalenę Sciezynską