2018 SALON WIELKOPOLSKI

projekt i pokrycie kosztów : zaproszeń, plakatów, folderów,   nagrody im. Grazyny Rębarz  -  Magdalena Sciezynska