2017 WYSTAWA ZBIOROWA KOLEGIACKI

WYATAWA  ZBIOROWA  DOODZIAŁU POZNANSKIEGO   W HOTELU KOLEGIACKIM