2017 - Wirenka wystawa zbiorowa

udział w wystawie  zbiorowej   w WIRENCE